×
DOJAZD, WYCENA GRATIS
PORADY BLOGOWE

 

Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, których powierzchnia przekracza 2000 m2 , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są zobowiązani do przeprowadzania okresowych przeglądów budowlanych. Należy je zlecać dwa razy w roku: jesienią, do końca listopada oraz wiosną, do końca maja.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa budowlanego,  właściciel lub zarządca takiego obiektu odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, zarówno w aspekcie sprawności technicznej, jak i w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych. Jednym z takich obowiązków jest na przykład usuwanie nadmiaru śniegu z dachu budynku.

Nieprzestrzeganie tych obowiązków, traktowane jest jak przestępstwo i zagrożone dotkliwymi karami. Jednak przepis wprowadza do ustawy pewne niejasności. A mianowicie, chodzi o pojęcie przestępstwa polegającego na zaniechaniu: „niezapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania obiektu”, czyli braku reakcji właściciela lub zarządcy na niezależne od niego czynniki zewnętrzne działające na obiekt. W kontekście tego zapisu pojawiają się wątpliwości, jakich działań należy oczekiwać od właściciela lub zarządcy w ramach wskazanego obowiązku. Spieszymy więc z odpowiedzią.

 

Przeglądy okresowe budynków – co obejmują?

Kontrole budynków powinny być przeprowadzane w dwóch wariantach:

 • badania okresowe, co najmniej raz w roku,
 • badania okresowe, co najmniej raz na 5 lat.

Zakres rocznego przeglądu budowlanego obejmuje:

 • sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Uszkodzenia te mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku;
 • ocenę instalacji elektrycznych;
 • ocenę instalacji wentylacyjnej;
 • ocenę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zakres 5-letniego przeglądu budowlanego obejmuje:

 • sprawdzenie stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu oraz estetyki budynku i jego otoczenia:
 1. ocenę bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji;
 2. ocenę szczelności i systemu odwodnienia obiektu;
 3. ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej;
 4. ocenę stanu i bezpieczeństwa wentylacji;
 5. ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji: ogrzewania, gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji:
 1. ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej średnio-prądowej;
 2. ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji piorunochronnej.

 

Jeśli badania wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu lub choćby jego części, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, właściwy organ może nakazać przeprowadzenie dodatkowej kontroli, a także żądać przedstawienia ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego całego obiektu lub tylko wybranej części.

Aby spełniać razem z Państwem obowiązek okresowych przeglądów budowlanych, zapraszamy do kontaktu.

Komentarze: Bądź pierwsza/y


NASZE USŁUGI


najlepszy sposób na osuszenie budynku z ubezpieczenia

Kamil Pakuła
ZADZWOŃ!
668-39-19-19
793-665-596

Co powinieneś wiedzieć o okresowym przeglądzie budowlanym? - Usuwanie wilgoci, Osuszanie po zalaniu, Pomiary wilgotności, Termowizja, Odgrzybianie - LABORATORIUM