Lokalizacja wycieków wody, przecieków dachu - termowizja, kamera termowizyjna, promieniowanie podczerwone zastosowanie

Zastosowanie kamery termowizyjnej w procesie osuszania

[my_content id="1982"]