Bezgotówkowa likwidacja szkód majątkowych

Szkody majątkowe występują niezwykle często i dotykają wielu ludzi każdego dnia. Powstają one najczęściej na skutek:

  • zalania;
  • pożaru;
  • zniszczenia mienia;
  • pożar kradzieży itp.

Według definicji, szkody majątkowe (na mieniu) to nie tylko straty materialne, które rzeczywiście poniósł poszkodowany w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę, ale także utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby do tego zdarzenia nie doszło. Pojawienie się tego rodzaju strat jest zwykle bardzo dotkliwe i niesie za sobą wiele skutków ciężkich do zlikwidowania, dlatego też oferujemy Państwu pomoc w zakresie uporania się z nimi.

Zajmujemy się bezgotówkową likwidacją szkód majątkowych by usprawnić proces powrotu do stanu rzeczy sprzed danego zdarzenia losowego.

tagi: Bezgotówkowa likwidacja szkód majątkowych, osuszanie, ozonowanie, usuwanie zapachów, suszenie dokumentów, ścian, podług, materiałów.