Doradztwo inwestycyjne

Inwestycje w nieruchomości są jedną z najatrakcyjniejszych form lokowania wolnych środków pieniężnych. Wiąże się z nimi duży potencjał, który pomożemy Państwu w pełni wykorzystać, by przyciągnąć inwestorów i uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu.

Zakres świadczonych przez nas usług z doradztwa inwestycyjnego obejmuje:

  • nadzór inwestorski;
  • kontrolę techniczną obiektów dla potrzeb 10-letniego ubezpieczenia;
  • kontrolę BHP na budowie,;
  • kontrolę kosztów budowy i kosztorysowanie;
  • kontrolę i opiniowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej

tagi: Doradztwo inwestycyjne, opinie, ekspertyzy, odbiór mieszkania, deweloperski, inwestycyjny, sprawdzanie jakości tynków, podłóg