Kosztorysowanie

Każdy biznes opiera się na kosztorysach. To one pomagają podejmować decyzje odnośnie inwestycji i innych przedsięwzięć – oceniać zyski i straty. Wykonujemy kosztorysy zgodne ze wszelkimi obowiązującymi normami prawnymi i przepisami, dotyczące różnych branż takich jak instalacje sanitarne, elektryczne, roboty ogólno budowlane, zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne, drogi czy budowle specjalne.

Szczególną rolę pełni kosztorys budowlany, który ze względu na sporządzający podmiot oraz jego cel możemy podzielić na dwa rodzaje:

1)Kosztorys ofertowy wykonuje się by przedstawić projekt inwestorowi. Sporządza go wykonawca.

2)Kosztorys inwestorski służy ocenie wydajności i rentowności prac budowlanych. Sporządza go inwestor.

Kosztorysy wykonywane przez naszą firmę uwzględniają uwagi Klienta oraz aktualny poziom cen. Sporządzane są na podstawie specjalistycznej dokumentacji, dokładnie pobranych pomiarów, w eksperckich programach komputerowych.

kosztorys budowlany

tagi: Kosztorysowanie instalacji elektrycznej, wodnej, kosztorys inwestorski, ofertowy, badania dla sanepidu, sprawdzanie awarii