Okresowe Przeglądy budowlane

Zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 10 maja 2007) istnieje obowiązek wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 2000 m2, co najmniej dwa razy w ciągu roku, w terminach do końca listopada (przed okresem zimowym) oraz do końca maja (po okresie zimowym). Pomiary elektryczne należy wykonywać raz do roku.

Zakres rocznego przeglądu budowlanego obejmuje:

  • sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku;
  • ocenę instalacji elektrycznych;
  • ocenę instalacji wentylacyjnej;
  • ocenę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zakres 5-letniego przeglądu budowlanegozawiera:

  • sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz estetyki obiektu i jego otoczenia:

– ocenę bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji;

– ocenę szczelności i systemu odwodnienia obiektu;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa wentylacji;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania,instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

  • sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji:

– ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej średnio-prądowej;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji piorunochronnej.

Aby spełniać razem z Państwem obowiązek okresowych przeglądów budowlanych zapraszamy do kontaktu.

tagi: okresowe Przeglądy budowlane, badanie instalacji wodnej, elektrycznej, badanie kamerą termowizyjną, opinie, ekspertyzy, sprawdzanie awarii, nieszczelnościCzyszczenie laserowe
Laserowe czyszczenie metalu
Usuwanie rdzy laserem
Laserowe usuwanie powłok lakierniczych
Laserowe polerowanie metalu
Czyszczenie drewna laserem
Laserowe czyszczenie elewacji i cegieł
Laserowe usuwanie graffiti
Laserowe usuwanie farby
Laserowe czyszczenie kamienia
Laserowa renowacja antyków
Laserowe odnawianie aut zabytkowych
Laserowe czyszczenie przemysłowe
Laserowe czyszczenie form wtryskowych


Nasze porady