Okresowe Przeglądy budowlane

Zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 10 maja 2007) istnieje obowiązek wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 2000 m2, co najmniej dwa razy w ciągu roku, w terminach do końca listopada (przed okresem zimowym) oraz do końca maja (po okresie zimowym). Pomiary elektryczne należy wykonywać raz do roku.

Zakres rocznego przeglądu budowlanego obejmuje:

  • sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku;
  • ocenę instalacji elektrycznych;
  • ocenę instalacji wentylacyjnej;
  • ocenę instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zakres 5-letniego przeglądu budowlanegozawiera:

  • sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz estetyki obiektu i jego otoczenia:

– ocenę bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji;

– ocenę szczelności i systemu odwodnienia obiektu;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa wentylacji;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania,instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

  • sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji:

– ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej średnio-prądowej;

– ocenę stanu i bezpieczeństwa instalacji piorunochronnej.

Aby spełniać razem z Państwem obowiązek okresowych przeglądów budowlanych zapraszamy do kontaktu.

tagi: okresowe Przeglądy budowlane, badanie instalacji wodnej, elektrycznej, badanie kamerą termowizyjną, opinie, ekspertyzy, sprawdzanie awarii, nieszczelności