Opinie prawne z zakresu prawa budowlanego i ekspertyzy

 

Ekspertyza budowlana może być wymagana w różnych sytuacjach, np. przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości, przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę lub przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

 

 

Oferujemy profesjonalne opinie i ekspertyzy techniczne robót budowlanych. Współpracujemy z osobami prywatnymi, zarządcami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych inżynierów budowlanych, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w branży. Oferujemy szybkie i sprawne wykonanie każdego zlecenia oraz konkurencyjne ceny. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy dodatkowych informacji.

 

opinie prawne

 

Firma Kubatura zapewnia specjalistyczne :

 

 • Opinie techniczne

   czyli oceny stanu technicznego budynków na podstawie oględzin,
  dostępnej dokumentacji projektowej oraz doświadczenia inżyniera z zakresu przepisów prawa budowlanego,

 • Ekspertyzy techniczne

   

  czyli oceny stanu technicznego budynków  potwierdzone specjalistycznymi badaniami, pomiarami i wyliczeniami m.n. m.in. badaniami odkrywkowymi i laboratoryjnymi, a także specjalistycznymi pomiarami dotyczącymi elementów konstrukcji budynku, wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu, a także określenie możliwości dalszego użytkowania czy ustalenia ewentualnych wymagań remontowych lub modernizacyjnych.

 

W ramach naszych usług analizujemy różne elementy budynku, takie jak:

 

 • Konstrukcja budynku: stan i rodzaj materiałów, w jakich został wybudowany budynek, stan nośności konstrukcji, ewentualne uszkodzenia lub wady

 • Instalacje: stan instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej itp., ich sprawność i bezpieczeństwo

 • Stan tynków i posadzek: ocena stanu powierzchni, ewentualne ubytki, pęknięcia lub inne uszkodzenia

 • Stan stolarki okiennej i drzwiowej: ocena stanu okien, drzwi, parapetów itp., stan uszczelnień, ewentualne ubytki lub uszkodzenia

 • Stan dachu: ocena konstrukcji dachu, stanu pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, ewentualnych uszkodzeń lub wad

 • Stan ogólny budynku: ocena stanu elewacji, oprawy elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, podjazdów, chodników itp.

 

Opinia i ekspertyza budowlana zależy od rodzaju i celu jej przygotowania, ale zazwyczaj zawiera ona następujące elementy:

 

 • Opis obiektu budowlanego i jego lokalizacji,

 • Informacje o historii budynku i przeprowadzonych remontach

 • Opis stanu technicznego budynku, w tym jego konstrukcji, instalacji, tynków, posadzek itp.

 • Opis stanu technicznego urządzeń i elementów wyposażenia

 • Ocena stanu technicznego budynku i określenie możliwości dalszego użytkowania

 • Propozycje remontów lub modernizacji oraz kosztorys takich prac

 • Zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji budynku

 • Oświadczenie o stanie technicznym obiektu budowlanego.

 

tagi: Opinie prawne i ekspertyzy, prawo budowlane, badania termowizyjne, pomiary hałasu, wentylacji, badania instalacji wodnej, elektrycznej