Opinie prawne z zakresu prawa budowlanego i ekspertyzy

Deweloperzy oddając swe budynki do użytkowania zobowiązani są udokumentować, iż wszystkie prace zostały wykonane w sposób należyty, a nieruchomość spełnia każdy wymóg prawny i nadaje się do użytku. Aby uzyskać tego rodzaju opinię oferujemy obiektywne i fachowe ekspertyzy.

Zakres usług rzeczoznawcy, biegłego budowlanego obejmuje pisemne opinie budowlane, ekspertyzy techniczne a także oceny i analizy w zakresie:

opinie prawne

 1. Budownictwa, w tym:
 • prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych;
 • prawidłowości wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego);
 • prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej;
 • prawidłowości wykonania robót budowlanych;
 • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej;
 • zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego;
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji;
 • oceny przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych;
 • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy (ubezpieczenia);
 1. Analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych;
 2. Analizy zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.

tagi: Opinie prawne i ekspertyzy, prawo budowlane, badania termowizyjne, pomiary hałasu, wentylacji, badania instalacji wodnej, elektrycznej